Firma Enroll ima četvorogodišnje iskustvo sa „3D System“ proizvodima

„3D sistem“ je renomirani evropski brend aluminijumskih traka koji nudi različita rešenja za svetleće reklame i kanalna slova.
Aluminijumske trake „3D System“ proizvođači reklama koriste za izradu 3D slova, reklamnih natpisa, originalno dizajniranih slova ili natpisa sa neobičnim oblicima i formom, kao npr. logo firme.

3D System distributer

Firma Enroll ima četvorogodišnje iskustvo sa „3D System“ proizvodima, čija sistemska rešenja trenutno predstavljaju najsavremeniji i izuzetan način za izradu i modeliranje različitih reklamnih slova i svetlećih reklama.
Krajnji korisnik dobija kvalitetnu i estetski veoma lepo urađenu, dugotrajnu reklamu.
Kao distributer brenda „3D System“, preporučujemo vam aluminijumske trake u našoj online prodavnici.